אומרים תודה

תודה למלמדים במרכז הלמידה

תודה לצוות היחידות להתפתחות הילד

תודה לצוות המרכז להכשרת מורים

תודה על התמיכה בהורים