בחזקת שלוש: מסירות > מקצועיות > אחריות

29/03/2015

פותחים עשור שלישיעם פתיחתו של העשור השלישי לאחיה, התאספו ראשי האגפים לועידה ראשונה מסוגה, במרכז העסקים 'ספייס' בכפר סבא.

הועידה התקיימה בסימן 'בחזקת שלוש': שלושה ממדי זמן של פעילותנו, עבר הווה  ועתיד, וכולם לאורם של שלושה ערכים יסודיים המנחים את העשייה כולה: מסירות, מקצועיות ואחריות.

הרב אברהם גומבו והרב יצחק לוין גוללו בפני המשתתפים את שנות היסוד של אחיה, ואת ההתפתחות של המענים המקצועיים לאורך השנים.

אחיה קמה לפני עשרים שנה במטרה אחת: לסייע לכל ילד ללמוד שהוא יכול. מספר רב מדי של ילדים לא הצליחו לעמוד בדרישות המערכת החינוכית, ומצאו את עצמם נפלטים אל הרחוב. בשליחותם של גדולי הדור, הגיעה אחיה לשנות את המצב הכואב הזה.

בשלב הראשוני החלו באחיה לסייע לילדים בלימוד הגמרא, ובד בבד להכשיר מלמדים שישתמשו בכלי הוראה מקצועיים כדי לסייע לכל ילד, גם לילד מתקשה, לעמוד בדרישות.

בשנים שלאחר מכן הכירו באחיה בצורך להשקיע בתשתית, בלימוד הקריאה, כבסיס ללימודי הגמרא. מאוחר יותר הצטרף מערך התפתחותי ענף, מיחידה להתפתחות הילד ועד בריכה הידרותרפית. לצד הפעילות העניפה עם הילדים עצמם, מקדמים באחיה בשנים האחרונות תכניות חינוכיות והתפתחותיות בתוך תלמודי התורה.

בחזקת שלשהמארג כולו מכוון למטרה אחת: להגיע לכל ילד, ולתת לו את הכלים להצלחה, מתוך אמונה שכל ילד יכול.

כל אחד מראשי האגפים, בתורו, סיפר על המקום האישי שלו בתוך אחיה, והאופן שבו הוא מוביל את הצוות שאיתו לאורם של הערכים המרכזיים באחיה: מסירות, מקצועיות ואחריות. הפאנל היה מרתק ומעשיר. הצוות המוביל באחיה הוא צוות מנצח – תמהיל של אנשים איכותיים, אישית ומקצועית, החדורים כולם בתחושת השליחות.

עם הפנים קדימה, נמשיך בסייעתא דשמייא להיות ראש חץ מוביל, המפתח מענה מקצועי ומסור בכל מקום ולכל ילד.