מבקרים ומתפעלים – נציגי ג'וינט אשלים וקרן וואהל בביקור בגן ילדים במסגרת 'תכנית מקדמת התפתחות'

15/11/2016

נציגי ג'וינט אשלים וקרן וואהל נהנו מאד מביקור בגן ילדים בתלמוד תורה באלעד במסגרת "תכנית מקדמת התפתחות". בביקורם בשטח שמחו לראות ולשמוע על ההצלחה ביישום התכנית.

התכנית בשותפות ג'וינט אשלים, משרד החינוך – המחוז החרדי ובניהול אחיה מיועדת לקידום הידע התיאורטי והמעשי של מלמדים בכתות הגן בתחום ההתפתחותי, הקוגניטיבי הרגשי והחברתי.

SAM_3465 (2)