בנוכחות הרב חנוך זייברט, ראש העיר בני ברק: טקס השקה למחזור ב' של התכניות החינוכיות בת"תים התקיים במרכז 'אחיה'

17/02/2014

טקס השקה לתכניות חינוכיות בתתים"מטרת תוכניות אלו היא לאתר ולאבחן את אלו הנמצאים בסיכון ולטפל בשלב מוקדם, לפני שהתלמיד כבר צריך 'טיפול נמרץ'. זה מה שעושים כאן ב'אחיה' ולכן הם נבחרו שוב להוביל את הפרוייקטים הללו", אמר הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, עם פתיחת מחזור ב' של התכניות החינוכיות בת"תים.

בטקס המכובד שהתקיים במרכז הלמידה של מרכז 'אחיה' החדש, השתתפו ראש העיר וסגנו הרב אליהו דדון, ראשי הנהלת 'אחיה', הרב יונתן ספרא מנהל אגף החינוך, מנהלי אגפי החינוך והרווחה, ראשי התכנית הלאומית בעיריית בני ברק, לצד מנהלי וצוותות ההוראה בת"תים בהם פועלות התוכניות החינוכיות.

הרב אברהם גומבו, מנהל 'אחיה', דיבר בהתרגשות על החזון שמתגשם בעשרים שנות פעילות הארגון. "אני נרגש להזכיר כאן את ראייתם למרחוק של גדולי ישראל שהביאו להקמת 'אחיה'. מרן הגר"ש וואזנר שליט"א, אמר: 'ילדים ירוצו אליכם בשמחה, והצוות החינוכי ישמח לבשורה שאתם מביאים לו'. היום, זה מתגשם. אחר שנים רבות של סיוע כאן במרכז הלמידה, עומדים אנו כעת אחר שלוש שנים נוספות של הבאת הבשורה לפתחי הת"תים, ויחד עם המנהלים והמלמדים הנכבדים אנו מסיימים – ואף מתחילים שוב – שלוש שנות פעילות ברוכה בתוך הת"תים".

הרב אהרן יודא פרלשטיין, מנהל ת"ת בעלזא, הביע את תודתם של כלל המנהלים והורי התלמידים. הוא סיפר על רשמיו כמנהל ת"ת המשתתף בשלוש מהתכניות שמפעילה 'אחיה': תכניות מעגן אחיה ופיתוח כישורי שפה – שתיהן בכיתות הגיל הרך, ותכנית הגמרא בכיתות הבוגרות. "הטיפול שמעניקה 'אחיה' – זוהי רפואה מונעת. הילדים שנעזרו בתכניות, הם כיום הילדים שמצאו את עצמם ממש בקדמת הכיתה".

עשרות מנהלי הת"תים והמלמדים האזינו בקשב לאנשי המקצוע ב'אחיה', ששיתפו את הנוכחים בהיבטים המקצועיים של כל אחת מתוכניות אלו. המסר המרכזי חזר כחוט השני בין הדברים כולם: המטרה של אחיה להגיע לכל ילד, וללמד אותו שהוא יכול. הרב יעקב וינגרטן אחראי תחום הגמרא ב'אחיה', סיפר לנוכחים על טקטיקה מקורית אותה יזם אחד המנהלים, כדי לייקר את ההשתפות בתוכנית בעיני תלמידיו: בשלב הראשון הוזמנו לתכנית דווקא התלמידים המצליחים שבכל כיתה.  כיום, שואף כל אחד להיות בקבוצה נבחרת זו.

דברי סיכום מאלפים השמיע מנכ"ל 'אחיה' הרב יצחק לוין. כמי שנושא בעול של פיתוח החזון ומוביל את העשייה רבת האנפין, סקר את המענה הרב-מקצועי ש'אחיה' מעניק, תוך שותפות מלאה וכוללת עם הרשויות השונות. "לא ידענו לפני עשרים שנה היכן נהיה היום, וכך גם איננו יודעים לנבא מה יהיה המסלול שנצעד בו בעשרים השנה הקרובות. אבל בס"ד יכולים אנו לבשר כי כיום יש כבר מרכז אחד מקיף וממוקד שמסייע לילדים להתמודד עם כל סוגי הקשיים".

הנוכחים סיימו את האירוע בביקור בבריכה הטיפולית המתקדמת שבקומת המסד של המרכז והתרשמו מן האפשרויות הרבות והיכולות המקצועיות המוכחות הגלומות בטיפול במים.