הערכת תכנית ח"י (תכנית להקניית חשיבה מדעית) בגני ילדים חרדיים בחולון

מחקר בשיתוף מכון סאלד (במימון קרן-ון ליר הולנד)

צוות המחקר: ד"ר עידית מני-איקן ורוית אפרתי

תכנית ח"י דו"ח הערכה מסכם תשע"ה >>>

מצגת הערכת תכנית ח"י תשע"ה >>>

 

4. הערכת תכנית ח"י (תכנית להקניית חשיבה מדעית) בגני ילדים חרדיים בחולון

הערכת התכנית "חשיבה יצירתית" נועדה להיות ההערכה מעצבת ומסכמת, אשר מטרותיה המרכזיות הן ללוות את התכנית לאורך שנות הפעלתה, וכן לבחון את תרומותיה והשפעותיה על הילדים, הגננות וההורים.

ממטרות מחקר הערכה ויעדיו נגזרו שאלות מחקר שהתמקדו בארבעה היבטים עיקריים:

1. יישום התכנית: הפעילויות בגנים, ההשתלמות לגננות הפעילויות המשותפות להורים וילדים.

2. עמדות כלפי התכנית, בקרב הגננות וההורים.

3. השפעות ותרומות התכנית לילדים, לגננות ולהורים.

4. קיימות התכנית הטמעתה על ידי הגננות בהווה ובעתיד.

ממצאי המחקר עשויים לסייע לאנשי הקרן ולאנשי התכנית לעמוד על נקודות החוזק שלה, כמו גם, על התחומים הטעונים שיפור ולקבל החלטות לגבי המשך הפעלתה בעתיד.