התכנסות מרשימה של אנשי מקצוע בתחום הטיפול בגיל הרך באלעד

25/02/2020

התכנסות מרשימה של אנשי המקצוע בתחום הטיפול בגיל הרך באלעד

צוות התפתחות הילד, מפקחות בריאות הציבור, אחיות טיפות חלב, נציגות מקופות החולים ממחלקת הרווחה וממחלקת החינוך בעיר התכנסות ובאו להרצאה מקצועית של ד"ר מירי קרן, פסיכיאטרית ומנהלת מרפאת גיל ינקות בבית החולים גהה.
הרב מרדכי בארי, מנהל מחלקת החינוך בעיר, הביע בדבריו את התפעלותו מהחיבור של אנשי מקצוע מתחומים משיקים המבקשים להתקדם ולסייע לילדי העיר וכן עדכן את המשתתפות על המרכז החדש שיאפשר לכל אם אלעדית לקבל במבנה מרוכז את כלל השירותים הנדרשים להתפתחות מיטבית של הילדים, בע"ה החל מחודש אלול תש"פ.
עיריית אלעד בהובלת ראש העיר, הרב ישראל פרוש חושבים רחוק ומצטרפים לישובים מתקדמים שבוחרים להשקיע באסטרטגיה של פיתוח הגיל הרך מתוך הבנה כי הילדים של היום- הם- החברה של מחר.

הרצאה אלעד