טקס הרחבת תכנית מרכזי הלמידה בתתים בלשכת ראש העיר בני ברק

15/02/2015

הרחבת תכנית מרכז הלמידה בלשכת ראש העיר בני ברקבלשכת ראש העיר בני ברק, הרב חנוך זייברט, התכנסו כל מובילי תכנית 'מרכזי למידה בגמרא' במיטב תלמודי התורה בעיר. בין הנוכחים נמנו מנהלי עמותת אחיה, מנהלי התכנית, ומנהלי הת"תים בהם מתקיימת התכנית.

 

מנכ"ל אחיה, הרב יצחק לוין, פתח את הישיבה בסקירה קצרה על פעילות התכנית, בדבריו הביע הערכה מיוחדת לראש העיר, הרב זייברט, על הראייה הרחבה, ועל הפעילות להטמעת התכנית בתוך הת"תים. ביוזמת ראש העיר תורחב התכנית, החל מהשנה, ותכלול גם השתלמויות למלמדים בהוראה מתקנת. כמו כן הודה מנכ"ל אחיה למנהלי התכנית הלאומית, הרב שמעון קשש והרב יוסף גרליץ על הכתף התומכת לאורך כל הדרך.

 

הרב יעקב ויינגרטן, מנהל ומפקח תחום הגמרא במרכז הלמידה של אחיה, עמד בדבריו על חשיבות האיתור המוקדם והאבחון הנכון של ילדים המתקשים בגמרא. "עיקר פעילותנו", אומר הרב ויינגרטן, "בסיוע ועזרה לילדים הבינוניים, שיקבלו סיוע ועזרה שתעמיד אותם על הרגליים, ולא ייפלו ויהפכו לחלשים. סוג כזה של סיוע ניתן להעניק רק בתכנית התערבות מהסוג הזה."

 

ראש העיר בני ברק, הרב חנוך זייברט, ברך את המשתתפים ביישום התכנית, והדגיש בדבריו את החשיבות לרתום גם את המלמדים ליישום התכנית, שילמדו להכיר את הכלים לסייע לילדים בלימודי הגמרא, ולהקנות להם כלים לעתיד. "ברוך ה', אנחנו נמצאים היום במקום טוב יותר", אמר ראש העיר. "לפני עשרים שנה לא היה מענה כזה לתלמידי הת"תים, ואני מקווה שבעוד עשרים שנה, נוכל להביט על המקום שבו אנו עומדים היום, ולראות כי השתפרנו. עיננו נשואות קדימה, לטובת הילדים, דור העתיד שלנו."

 

יישום התכנית בשנה זו פועל בשלושה מישורים, בבחינת 'החוט המשולש': האחד – אבחון ואיתור של ילדים מתקשים בתוך הכיתות, השני –  הטיפול בילדים עצמם, באופן פרטני או בקבוצות, והשלישי – השתלמויות למלמדים, המקנות להם כלים מעשיים ללמד את תלמידיהם, ולהלוך לרוחו של כל אחד ואחד.

 

מנהלי הת"תים ברכו את הנהלת אחיה על התכנית הנפלאה, והודו לראש העיר על תרומתו להרחבתה בשנה זו.