כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א בביקור רב-רושם במרכז 'אחיה':

21/02/2016

"לזהות את הקושי ולהתאים את הפתרון, זהו דבר ראשון במעלה"

ההערכה הרבה שיש לפעולות 'אחיה' בעיני גדולי ישראל, היא מפורסמת ואינה צריכה לראיה. אך בכל פעם מחדש, כאשר אחד מגדולי ישראל מבקר במרכז 'אחיה', מקיפה ההתרגשות את גדולי ישראל ומקורביהם הנלווים לביקור ואת הנהלת 'אחיה' והצוות המקצועי, כאחד.האדמור מבעלזא בביקור באחיה 21

השבוע, עת הטריח עצמו כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א לבקר במרכז 'אחיה'בב"ב, היה זה שוב אחד מהרגעים בהם נחשפת דאגתם העמוקה וראייתם הרחבה של גדולי ישראל העומדים בראש העם ומבקשים להיטיב עם ילדי ישראל, לשעה ולדורות.

אחר שברגעים נרגשים קבע מזוזה בפתח אחד הקומות במרכז, פנה לסקור אישית את הקומות והאגפים השונים, יחד עם מנהלי 'אחיה' הרב אברהם גומבו והרב יצחק לוין, כאשר בהתעניינותו המעמיקה הקיף את הצרכים הקיימים והמענים המתבקשים והניתנים במרכז 'אחיה'. "אין ספק שזהו דבר ראשון במעלה גם לזהות את הקושי באופן הנכון וגם להתאים את הפתרון הראוי ביותר", אמר האדמו"ר במהלך שיחה מעמיקה עם ראשי הצוות המקצועי, אשר סקרו בפניו את התוכניות השונות הניתנות כיום מטעם 'אחיה' בתוך בתי החינוך החרדיים ברחבי הארץ והמבקשים בכך לזהות את הקשיים מוקדםככל האפשר ולקדם את המענה המקצועי.

בשיחה שנמשכה זמן רב התעניין האדמו"ר בהיקף הגדול של הצוותות החינוכיים הרוכשים את הצד הדידקטי והמקצועי שלהם ב'אחיה' וכפי שהדבר משתקף בהמשך מלאכתם מלאכת הקודש של חינוך ילדי ישראל. בדבריו העלה על נס את הצהרתו הנודעת של מרן בעל "שבט הלוי" זצ"ל נשיא 'אחיה' כי כשם שלכל דבר מקצועי יש צורך בהרשאה מותאמת ורשיון ייעודי, כך גם על המלמד לרכוש את הכלים הנכונים לקידום ילדי ישראל. "זוהי הגדרה מיוחדת הטומנת בחובה חזון גדול", התבטא בהתרגשות. במהלך השיחה הועלה שיתוף הפעולה המבורך של צוותות מרכז הלמידה של 'אחיה' ורשת הת"תים של בעלזא ברחבי ארה"ק בלימוד השיטה המיוחדת בהבנת הגמרא והקריאה לילדים המתקשים בלימוד. בהתפעלות רבה תוך התעניינות בפרטים, סקר האדמו"ר את המבדקים המקצועיים וערכות הלימוד השונות שהוגשו בפניו, ואשר להן תפקיד מכריע בהצלחת התלמיד וקידומו אל מחוזות ההצלחה, בס"ד.

במהלך מעמד 'לחיים' שערך במקום, האציל את ברכתו הלבבית לכל אחד מראשי 'אחיה' ועמם העוסקים במלאכת הקודש להצלחה רבה בכל מעשי ידיהם.

האדמור מבעלזא בביקור באחיה 1האדמור מבעלזא בביקור באחיה 1.jpg3