ללמוד ולהבין – חוברת עבודה ייחודית לפיתוח יכולת למידה

10/03/2014

חוברת וכתבתם הרב בלינדרהרב דוד משה בלינדר שליט"א מבכירי המורים באגף הגמרא במרכז הלמידה של 'אחיה' ומהכוחות העולים בשדה החינוך, שת את ליבו לקשיים אופייניים, בהם נתקלים לומדי הגמרא בגילאים הצעירים.

מתוך ניסיונו העשיר בתחום הקניית לימוד הגמרא בקרב תלמידיו לאורך השנים, הוציא לאור ממעשי ידיו בחוברת עבודה ייחודית לפיתוח יכולת הלמידה בקרב צעירי הצאן לומדי הגמרא. החוברת מתאימה אף לסוגי קשיים שונים, החל מרמת ביאורי מילים, פיסוק, הבנת המשמעות ותהליך הסוגיא, עד לרמת סיכום ברורה של הסוגיות וההלכתות השונות.

מחנכים שנעזרו בחוברת הכבירו מאוד בשבחה, לאחר שנוכחו לראות את המהפך שחל אצל תלמידיהם בלימוד ובהבנת הגמרא. אין ספק כי מדובר בבשורה וחידוש של ממש לעוסקים בהנחלת לימוד הגמרא.