"מלמד צריך לדעת, שראשו ועיניו יהיו תמיד בתלמידים, גם כשעוזב את הכיתה"

29/01/2017

הרב שלום כהןנשיא מועצת חכמי התורה הגאון הגדול הרב שלום כהן שליט"א קיבל בחמימות רבה את מנהלי 'אחיה' והביע את התפעלותו מהפעילות הייחודית של 'אחיה' לסייע לילדי ישראל לגדול ולהצליח בלימוד התורה.

הגאון הגדול שמע ממנהלי המרכז סקירה מקיפה אודות הפעילות הנרחבת באגפים השונים במרכז 'אחיה', והתעניין על שיטות הלמידה והטיפולים המקצועיים הניתנים במטרה להעניק לכל ילד כלים להצלחה במסגרת החינוכית בה הוא נמצא.

בביקור השתתפו הנהלת אחיה הרב אברהם גומבו שליט"א מנהל  והרב יצחק לוין שליט"א מנכ"ל 'אחיה',

במהלך הביקור הציגו המנהלים בפני הרב תמונות מהווי המקום, והעניקו סקירה מקיפה אודות הפעילות השוטפת המתקיימת במרכז הלמידה, במרכז הקשב, בבריכה הטיפולית, והטיפולים השונים ביחידה להתפתחות הילד: קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, הבעה ויצירה.

הרב שליט"א התעניין בפעילות המתקיימת במרכז 'אחיה' בבני ברק ובאלעד, הזוכה לשיתוף פעולה וברכת גדולי הדור מכל החוגים והעדות ומתקיימת בסטנדרטים מקצועיים גבוהים במיוחד.
עוד שמע הרב על שיעורי ההוראה המתקנת במרכז הלמידה הניתנים  לילדים מתקשים בלימוד הקריאה או הגמרא ועל האופן בו מיושמת שיטת ההוראה הייחודית שפותחה באחיה, בהתאמה לצרכי ילדי הת"תים, המעניקה להם כלים להתמודד עם הדרישות הלימודיות הגבוהות בעולם הישיבות.
התרגשות מיוחדת ניכרה על פניו כשספרו הרבנים על ילד שהגיע למרכז 'אחיה' כשהוא מאובחן כלקוי למידה והתקדם בלימוד הגמרא בזכות מרכז 'אחיה'  עד כדי כך שהצליח להבחן ולדעת מספר גבוה במיוחד של דפי גמרא. כשדמעות התרגשות בעיניו  אמר הרב, אתם עושים  דבר גדול, ברוך ה' שזכיתי לשמוע עליכם, ושיבח את פעילות מרכז הלמידה והתוכן החינוכי והמקצועי שמקבלים המלמדים בתלמודי התורה השונים בהכשרתם להוראת גמרא באמרו כי אכן כך, מלמד צריך לדעת, שראשו ועיניו יהיו תמיד בתלמידים, גם כשעוזב את הכתה.

בסיום הביקור זכו מנהלי 'אחיה' לברכתו של הגאון הגדול להצלחה וסייעתא דשמיא בכל מהלכיהם בפעילות הקודש בה הם עוסקים