מאיפה התחלנו

אחיה נולדה במטרה למנוע את התופעה המדאיגה – שיעור גבוה של בני נוער בעלי ליקויים התפתחותיים ולימודיים, שנושרים מהמסגרות הלימודיות, וכתוצאה מכך חלקם אף עוזבים את המסגרת המשפחתית והקהילתית.

הרב אברהם גומבו, מנהל ומחנך בעל שם בקהילה החרדית, ויצחק לוין, המשמש כיום כמנכ"ל "אחיה", זיהו את הבעיה ואת הצורך, וייסדו את  אחיה בעידודם של גדולי ישראל, רבנים מהמגזרים השונים בקהילה החרדית. הארגון נוסד כדי לתת מענים מקצועיים לאוכלוסייה החרדית, כך שתוכל להתמודד ביעילות ובהצלחה עם בעיות למידה ועיכובים התפתחותיים אצל ילדים, מוקדם ככל האפשר.

כיום, אחיה הינו ארגון גדול, וייחודי המשפיע מדי שנה  על יותר מ-9,000 ילדים, הוריהם ומחנכיהם. אחיה מוכר ע"י משרד החינוך, הבריאות והרווחה וכן ע"י הקרנות של המוסד לביטוח לאומי, ונתמך ע"י תורמים פרטיים וקרנות פילנתרופיים.