צרו קשר

אחיה – המרכז הרב תחומי להצלחת הילד

מרכז אחיה  רח' בעל התניא 26 בני-ברק טל' 03-6761166 ת.ד. 312, 5110201

הכשרת מורים:  רח' בן יעקב 25 בני ברק טל' 03-6761166

לכל המחלקות>>>

 

אחיה אגף קשרי חוץאגף קשרי חוץ – צביה גרינברג
טל': 03-6761166 שלוחה 9222
פקס: 073-2286408
tziviag@achiya.org.il

 

אחיה ידע – מאגר המידעללמוד ועוד
טל': 073-2286474
פקס: 073-2286408
yeda@achiya.org.il

 

היחידה להתפתחות הילד בני ברקהיחידה להתפחות הילד – ב"ב
טל': 03-6761166 שלוחה 2
פקס: 072-2449193
 childbb@achiya.org.il

 

היחידה להתפתחות הילד אלעדהיחידה להתפתחות הילד-אלעד: ר' עקיבא 14
טל': 03-6761166 שלוחה 2
פקס: 03-9072473
yechidael@achiya.org.il

 

הבריכה הטיפולית בני ברקהבריכה הטיפולית
טל': 03-6761166 שלוחה 5
פקס: 03-7281777
pool@achiya.org.il

 

מרכז הלמידה בני ברקמרכז הלמידה
טל': 03-6761166 שלוחה 3
פקס: 03-6769039
mazkirut@achiya.org.il

 

מרכז הקשב בני ברקמרכז הקשב
טל': 03-6761166 שלוחה 4
פקס: 072-2448452
dvoraf@achiya.org.il

 

המרכז להכשרת מורים בני ברקהמרכז להכשרת מורים רח'  בן יעקב 25 בני-ברק
טל:03-6761166 שלוחה 1
פקס: 072-2766884
pniyot@achiya.org.il

 

מזכירות ראשית – מרים לויאחיה מזכירות ראשית
טל': 03-6761166 שלוחה 9201
פקס: 073-2286408  072-2448401
miriam@achiya.org.il