מה אנחנו עושים

איקון וי    מרכז למידה

איקון וי   היחידות להתפתחות הילד

             קבוצות טיפול

איקון וי   הבריכה ההידרותרפית

איקון וי   מבדק מוקסו ואבחון דידקטי

איקון וי   תכנית 'במיוחד'

איקון וי    תוכניות איתור והתערבות

              תכנית מעגן אחיה

              תכנית לפיתוח כישורי שפה

            תכנית מקדמת התפתחות

            תכנית ח"י

            מחקר

              פיתוח ספרות ילדים באידיש

              פרויקט הגמרא

איקון וי  מערך תמיכה להורים ולמורים

             עובדים סוציאליים

             סדנאות הורים