תכניות איתור והתערבות

 

היום יודעים כולם – איתור קשיים התפתחותיים בשלב מוקדם הוא קריטי. טיפול בשלב מוקדם ככך האפשר עושה את ההבדל בין ילד שסוגר את הפער ומשתלב עם כל בני גילו, לבין ילד שנותר מדשדש מאחור. ככל שגדל הפער, עלול הילד לחוש שאינו מוצא את מקומו בחברה, ואף להיפלט כליל מהמערכת.

עין מקצועית יכולה לאתר קושי התפתחותי או לימודי מסויים, שעם הזמן צפוי להתפתח לקושי או לקות משמעותית. האיתור המוקדם, והסיוע הניתן בזמן, מונעים מהילד את תחושת התסכול הנובעת מן הכשלון.

שלוש תכניות שונות פועלות כיום ב 35 תלמודי תורה בבני ברק, חולון וביתר עילית, ו- 2,278 ילדים בשנה משתתפים בהן.

הילדים זוכים לעין מקצועית ובוחנת, לטיפול ולתגבור בתוך המסגרת הלימודית, המאפשרים להם להמשיך במסלול בלי להתקל במהמורות שעלולות היו לחסום את התקדמותם בהמשך הדרך.

אתם מוזמנים לקרוא עוד על כל אחת מתכניות אלו:

תכנית מעגן אחיה

התכנית לפיתוח כישורי שפה 

פרוייקט הגמרא

תכנית מקדמת התפתחות בגיל הרך