צוות הבריכה הטיפולית

צוות הבריכה הטיפוליתמרים רייפן
מנהלת

 

צוות הבריכה הטיפוליתמיה שריג  / פיתוח מקצועי
פיזיותרפיסטית עם התמחות בהידרותרפיה

 

צוות הבריכה הטיפוליתיערה יעקב אחראית מקצועית
פיזיותרפיסטית הידרותרפיסטית

 

צוות הבריכה הטיפולית

אריאל נויפלד
הידרותרפיסט פיזיותרפיסט

 

צוות הבריכה הטיפוליתאורי ורד
הידרותרפיסט

 

צוות הבריכה הטיפוליתאייל עיני
הידרותרפיסט

 

צוות הבריכה הטיפוליתמשה שחם
הידרותרפיסט

 

צוות הבריכה הטיפוליתאלעד קליינר
הידרותרפיסט

 

צוות הבריכה הטיפוליתאלדד לוי
הידרותרפיסט

 

צוות הבריכה הטיפוליתיעקב לבל
הידרותרפיסט

 

צוות הבריכה הטיפוליתעמיחי גוטמן
הידרותרפיסט

 

צוות הבריכה הטיפוליתדרור אביטבול
הידרותרפיסט

 

צוות הבריכה הטיפוליתדבורה וולטוך
הידרותרפיסטית פיזיותרפיסטית

 

צוות הבריכה הטיפוליתרעות ריין
הידרותרפיסטית פיזיותרפיסטית

 

צוות הבריכה הטיפוליתנחמה טאובר
הידרותרפיסטית

 

צוות הבריכה הטיפוליתיעל אברומוביץ
הידרותרפיסטית

 

צוות הבריכה הטיפוליתדינה אלטמן
הידרותרפיסטית

 

צוות הבריכה הטיפוליתמיכל שטין
הידרותרפיסטית

 

צוות הבריכה הטיפוליתקרן סיגלר לוטן
הידרותרפיסטית

 

צוות הבריכה הטיפוליתמיכל יעקובסון
הידרותרפיסטית

 

צוות הבריכה הטיפוליתליאת אזגורי
הידרותרפיסטית

 

צוות הבריכה הטיפוליתברכי קוגלמן
הידרותרפיסטית

 

צוות הבריכה הטיפוליתמזל גבריאלוב
הידרותרפיסטית

 

צוות הבריכה הטיפוליתשירן ארז שוהם
הידרותרפיסטית

 

צוות הבריכה הטיפוליתשרה גמליאל
הידרותרפיסטית

 

צוות הבריכה הטיפוליתשירה בסון
הידרותרפיסטית

 

צוות הבריכה הטיפוליתנעמה סרוסי
הידרותרפיסטית

 

צוות הבריכה הטיפוליתמוריה דיעי
הידרותרפיסטית