יעילות התכנית לקידום מיומנויות שפה בקרב ילדים בגיל טרום בית הספר הלומדים במסגרות חרדיות דו שפתיות (עברית ואידיש)

מחקר ע"י מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל (במימון אשלים)

צוות המחקר: רונלי רותם ודליה בן רבי

קידום כישורי שפה של ילדים בגיל הרך בקהילה החרדית >>>

 

3. יעילות התכנית לקידום מיומנויות שפה בקרב ילדים בגיל טרום בית ספר הלומדים במסגרות חרדיות דו שפתיות – עברית ואידיש

התכנית לפיתוח כישורי שפה לקידום ילדים בגיל הרך בחברה החרדית

התכנית לפיתוח כישורי שפה לקדום ילדים בגיל הרך בחברה החרדית הינה תכנית להעשרה שפתית של ילדים בגילאי 6-3 באמצעות הכשרת המחנכים (להלן 'מלמדים') בתלמודי התורה ( 'חיידר') והעלאת מודעות ההורים לקידום ילדיהם בתחום. לתכנית שותפים משרד החינוך, אשלים,מכון אחיה (יוזמי התכנית),  וקרן יד הנדיב.

 מטרת התכנית הינה להביא לשיפור האוריינות בקרב הילדים הלומדים בתלמודי התורה בחינוך החרדי תוך פיתוח יכולות של הבעה ותקשורת בין אישית וקידום מיומנויות שפתיות. על מנת להשיג את התוצאה הזו אנו מקיימים הכשרה פדגוגית מובנית למלמדים בתחום הלשוני ובתחום התפתחות הילד שיכלול גם ליווי והדרכה בהתייחס לדרכי הוראה מותאמות התפתחותית לילדים בגיל הרך. כמו כן, אנו דואגים שסביבת הגן תאורגן ותעוצב באופן שיקדם אינטראקציות מילוליות עם הילדים ובינם לבין עצמם. במסגרת התכנית אנו רוכשים עבור הגנים משחקים וציוד דידקטי מותאם. בנוסף, תכלול התכנית גם העשרת ההורים בתחומי ידע הקשורים לאוריינות בגיל הרך, ועידוד מעורבותם בחיי הגן. במהלך התכנית ייכתב מדריך עבודה לשימוש המלמדים, שירכז את כל הידע התיאורטי והמעשי שיצטברו לאורך התכנית. בשלב הראשון מופעלת התכנית כפיילוט בשני ישובים (בני ברק וביתר עלית) למשך 3 שנים, ותכלול 60 כיתות גן ומלמדים לגילאי 6-3.

המחקר

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל התבקש לבצע מחקר הערכה אשר ילווה את התכנית מראשיתה, על מנת לתרום לעיצוב התכנית והמשך פיתוחה, ולהוות בסיס להחלטות ולתכנון המשך הפצת התכנית והטמעתה. לצורך כך יעסוק המחקר במספר נושאים עיקריים:

  1. מעקב אחר יישום התכנית
  2. בדיקת שביעות הרצון מהתכנית והערכת תרומותיה למלמדים בקרב מפעילי התכנית ומשתתפיה
  3. בדיקת השפעות התכנית על המלמדים: דרכי עבודתם בחיידר, מאפייני השיח בין המלמד לילדים בחיידר, תחומי ידע שרכש המלמד.

הבדיקה תתבצע לאורך שלוש שנות הפעלת התכנית בשנים 2013-2011 והיא תיעשה בעזרת שאלונים למלמדים, תצפיות בעבודתם, וראיונות עם אנשים המעורבים בהפעלת התכניות.

חזרה לראש העמוד