הערכת הגירסה הממוחשבת של שיטת הקריאה המתקנת של אחיה

מחקר בשיתוף אוניברסיטת בר-אילן והחוקרים ד"ר יצחק וייס, ד"ר חפציבה ליפשיץ וד"ר רחל שיף (במימון המוסד לביטוח לאומי ומשרד החינוך):

 

1. הערכת הגרסה הממוחשבת של שיטת הקריאה המתקנת של אחיה

 

בין השנים 2008-2005 בדק מחקר של אוניברסיטת בר-אילן את השפעת הלומדה לקריאה מתקנת של מכון אחיה על ילדים עם לקויות למידה. המחקר השווה את התקדמותם של ילדים אלה במיומנויות קריאה והבנת הנקרא, לעומת ילדים לקויי למידה, שניתנה להם הוראה מתקנת מסורתית ללא שימוש בלומדת 'אחיה'.

תוצאות המחקר הצביעו על כך, שהילדים בקבוצת הניסוי שהשתמשה בלומדה, הראו התקדמות משמעותית בקריאת מילים עם ניקוד וללא ניקוד ובהבנת הנקרא. התקדמות זו אפשרה להם להשתלב בכיתות רגילות.