מרים רייפן

מרים רייפן בצוות של אחיה משנת 2007. ניהלה את הקמתה של הבריכה הטיפולית משנת 2011, ומנהלת את הפעלתה משנת 2013. בתפקידה אחראית מרים על ניהול צוות הבריכה המונה 22 מטפלים, ניהול מערכות הטיפול, וערוצי הקשר עם מערכות הבריאות.